Kwarts
De benaming kwarts is afkomstig van een Slavisch woord voor ‘hard’ en wordt gebruikt om een groep mineralen met dezelfde chemische samenstelling en gelijke eigenschappen aan te duiden.
We kunnen deze hoofdgroep in twee subgroepen onderverdelen;
Macrokristallijne kwarts: De kristallen hiervan zijn met het blote oog zichtbaar, bijvoorbeeld amethist, aventurien, bergkristal, citrien, rookkwarts, rozenkwarts en tijgeroog.
Microkristallijne kwarts: Deze kristallen zijn alleen zichtbaar met behulp van een microscoop, bijvoorbeeld agaat, chalcedoon, heliotroop, jaspis, carneool en mosagaat.
Bergkristal
De oude Grieken geloofden dat bergkristal bestond uit voor eeuwig bevroren water en gaven dit daarom de naam ‘kristal’ wat Grieks is voor ‘ijs’. Bergkristal komt in vrij veel voor en kan zeer groot zijn, er zijn zelfs exemplaren gevonden van duizenden kilo’s. Heldere, slijpwaardige stenen zijn echter vrij zeldzaam. In sommige gevallen bevatten de kristallen insluitsel van andere mineralen zoals goud, pyriet, rutiel of toermalijn. De grootste afzettingen zijn gevonden in Brazilië, Madagascar, de Verenigde Staten en in de Alpen. Bergkristal heeft een typerende grijs-grauwe glans.
Als bergkristal met Gamma-stralen wordt behandeld dan wordt deze rookkleurig. Naast verschillende imitaties van glas bestaan er ook synthetische imitaties, deze worden echter uitsluitend voor hoogwaardige industriële toepassingen gebruikt in verband met de hoge fabricagekosten.
Rookkwarts
De naam rookkwarts is afgeleid van de grauw-bruine kleur. Zeer donkere exemplaren worden ook wel morion genoemd. De kleur van rookkwarts is waarschijnlijk afkomstig van de hoogtestraling. In de handel wordt rookkwarts ook wel ten onrechte aangeduid als rooktopaas. Rookkwarts wordt gevonden in Brazilië, Madagascar, Oekraïne, Rusland, Schotland en Zwitserland.
Amethist
Amethist is de bekendste, en meest gewilde kwartssoort. De naam is afkomstig uit het Grieks, en betekent ‘niet dronken’. In de oudheid gold amethist als amulet tegen dronkenschap maar later werd amethist een veel bredere zuiverende werking en reinheid toegekend. Amethist werd mede daarom een belangrijk symbool binnen de Katholieke kerk.
De paarse kristallen kunnen uitsluitend op een onderlaag worden gevormd en komen daarom vaak in geodes (mineraalhoudende holtes in gesteenten) voor. De kleuropbouw is vaak van kleurloos op het basisgesteente tot dieppaars aan het puntige uiteinde van het kristal. Amethist wordt op diverse plekken gevonden maar de belangrijkste afzettingen zijn in Brazilië, Madagascar, Zambia, Birma en Sri Lanka. Er zijn veel synthetische exemplaren die de markt overspoelen, deze zijn vaak te herkennen doordat de kleur in grotere exemplaren helemaal egaal is terwijl echte amethist bijna altijd een licht kleurverloop van licht naar donker bevat. Natuurlijke amethist kan door invloeden van de zon zeer langzaam verbleken. Door toepassing van radiumbestraling kan de lichtpaarse kleur verbeterd worden naar donkerpaars.
Citrien
Citrien dankt zijn naam aan de citroengele kleur. Deze kleur wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van ijzer. Natuurlijke citrienen zijn zeldzaam en het grootste deel van de citrienden die aangeboden worden zijn eigenlijk lagere kwaliteit amethist of rookkwarts stenen die door ‘branden’ een gelige kleur hebben gekregen. Deze ‘gebrande’ stenen zijn bijna altijd te herkennen aan de rode zweem die in de stenen ontstaat tijdens de verhitting. Citrien wordt gevonden in Brazilië, Namibië, Birma, Rusland, Schotland en Spanje.
Ametrien
Ametrien is een kwartssoort die gedeeltelijk uit amethist en gedeeltelijk uit citrien is opgebouwd. Deze soort wordt uitsluitend gevonden in Brazilië en Bolivia.
Prasioliet (groene amethist)
Prasioliet wat Grieks is voor ‘preigroene steen’ ontstaat uit violette amethist of gelige kwarts die verhit worden tot een temperatuur van ongeveer 500°C. Net als bij amethist kan de groene kleur zeer langzaam bleker worden onder invloed van zonlicht.
Rozenkwarts
Rozenkwarts dankt zijn naam aan de roze kleur van de steen. Bijna alle stenen bevatten lichte breukvlakken en zijn enigszins troebel. De kleur wordt veroorzaakt door titaan en mangaan. Net als enkele andere kwartssoorten kan rozenkwarts zeer langzaam verbleken onder invloed van de zon. De meeste stenen worden verwerkt tot kralen of cabochons en alleen zeer heldere exemplaren worden in facet geslepen. Rozenkwarts komt voornamelijk voor in Brazilië, Madagascar, India, Namibië en Sri Lanka.